Psychosomatika

Ze zkušeností s klienty můžeme říci, že cca 80 % zdravotních problémů a nepohodlí je spojeno s našimi emocemi a duševním nastavením v životě. Podle rovnice emoce = nemoce = bezmoce se často stává, že naše neduhy mají duchovní příčiny. I toto byl jeden z důvodů, proč jsme se během sezení začali zabývat i psychosomatickým hlediskem.

Nemoc není nemoc, ale je to lekce. Lekce, která nás má něco naučit. A je-li pochopena, odchází. Věděli jste třeba, že nohy jsou o koloběhu přijímání a odevzdávání, kolena o pokoře, záda a páteř o stabilitě v životě atd.?

To je také důvod, proč si s Vámi během sezení často tolik povídáme - břemena, která vás tíží, se snažíme rozklíčovat a přijít i na tu duchovní přičinu Vašich problémů. Tím pomáháme jak na fyzické (pomocí biorezonance), tak i duchovní úrovni (abyste pochopili svou životní lekci).

U nás jste v dobrých rukou :-)