Ceník (platný od 1.1.2024)

Poradenství podle přístroje Bicom optima

Vstupní sezení s Bicom Body Check (BBC)  – délka trvání 3 hodiny …........2.100,- Kč

Následná sezení

- 1 hodina…………….......…………………………………..........................….1.000,- Kč

- 2 hodiny………........………………………………………..............................1.400,- Kč

- 3 hodiny………........………………………………………..............................1.700,- Kč

 

BBC – Bicom Body Check (nelineární systémová analýza)

Sezení jen s BBC – délka trvání 1,5 hod…………...........…...........................1.200,- Kč

(komplexní analýza energetického stavu, zjištění zátěží; doporučení pro sezení)

 

Kontrolní skeny na BBC

Kontrolní skenování v rámci sezení – max. 10 skenů .……................…...….300,- Kč