Ceník (platný od 1.9.2023)

Poradenství podle přístroje Bicom optima

Vstupní sezení bez Bicom Body Check (BBC) – délka trvání 2 hodiny …….1.500,- Kč

Vstupní sezení s Bicom Body Check (BBC)  – délka trvání 3 hodiny …........1.900,- Kč

Následná sezení

- 1 hodina…………….......…………………………………..........................……800,- Kč

- 2 hodiny………........………………………………………..............................1.200,- Kč

- 3 hodiny………........………………………………………..............................1.500,- Kč

 

Antinikotinové sezení….......……………………….................….......……....1.600,- Kč

 

BBC – Bicom Body Check (nelineární systémová analýza)

Sezení jen s BBC – délka trvání 1,5 hod…………...........…...........................1.000,- Kč

(komplexní analýza energetického stavu, zjištění zátěží; doporučení pro sezení)

 

Kontrolní skeny na BBC

Kontrolní skenování v rámci sezení – max. 10 skenů .……................…...….200,- Kč