Myšlenky a poselství

 

 

Lidské tělo, jež jest v míru se sebou samým,

cennější je než nejvzácnější drahokam.

Proto pečuj o své tělo, neboť je tvé jen pro tentokrát.

Lidskou podobu možno získat jen velmi nesnadno,

avšak snadno ji lze ztratit.

Všechny pozemské věci jsou pomíjivé jako blesk na nebi;

věz, že tento život je jako plesknutí dešťové kapky o zem;

nádherná věc, která mizí ve chvíli, kdy vzniká.

Proto vytyč si svůj cíl,

a využij každého dne a noci, abys jej dosáhl.

Tsongkhapa

 

 

„Tím, že se moderní medicína soustředí na stále menší a menší segmenty lidského těla,

začíná ztrácet ze zřetele pacienta jako celistvou lidskou bytost, a svou redukcí zdraví na mechanické funkce se již nedokáže zabývat fenoménem uzdravování.“

Jeho Královská Výsost Princ Charles

 

PODSTATA ŽIVOTA - poselství sádhuů z indického Varanásí